JAK ZAŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

01.04.2012 00:00

Kdo o příspěvku rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba?

  • o příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
    (https://portal.mpsv.cz/upcr/kp)
  • žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci
    (https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome)
  • kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou ČSSZ (LPS ČSSZ), podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření